sản phẩm tái chế

"Trồng đồ nội thất" có thể là xu hướng mới trong tương lai

"Trồng đồ nội thất" có thể là xu hướng mới trong tương lai

VTV.vn - Sợi nấm được trộn với gỗ bào để sinh trưởng thành một loại gỗ nấm đặc biệt. Sau đó, nó được xé nhỏ và đặt vào khuôn để tiếp tục mọc thành những đồ nội thất khác nhau.