Phòng khám bác sĩ gia đình được khám chữa bệnh BHYT

Lê Bình, icon
02:00 ngày 18/10/2013

 Bộ Y tế vừa có dự thảo đề xuất, phòng khám bác sĩ gia đình được phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Theo đó, phòng khám bác sĩ gia đình là một trong các cơ sở đầu tiên tiếp nhận người bệnh trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám bác sĩ gia đình với người có bảo hiểm y tế được áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

‘ Ảnh minh họa

Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức quy định. Phần chênh lệch giữa chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do người bệnh tự thanh toán cho phòng khám. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám phải được niêm yết công khai.

Cùng chuyên mục