Tăng cường quản lý, giám sát và phòng, chống lây nhiễm chéo trong cách ly y tế

Linh Chi, icon
07:18 ngày 19/11/2021

VTV.vn - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát và phòng, chống lây nhiễm chéo trong cách ly y tế.

Hình minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Y tế rà soát lại các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ y tế, cách ly y tế trên toàn tỉnh, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh, xử lý những bất cập, tồn tại về quy trình, quy định trong cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn, nhà trọ cũng như cách ly y tế tại gia đình nhằm đảm bảo phòng, chống lây nhiễm chéo trong cách ly y tế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố trong việc tổ chức các Khung cách ly y tế tập trung, tiến hành rà soát, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly y tế; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong khu cách ly y tế tập trung do đơn vị quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và Công an huyện, thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các lực lượng làm nhiệm tuyến đầu phòng, chống COVID-19, trong các khu cách ly y tế tập trung; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về cách ly y tế, an ninh trật tự, an ninh thông tin mạng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm tại các khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn, nhà trọ và cách ly y tế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động người phải cách ly y tế để tạo sự đồng thuận và tự giác thực hiện các quy định về cách ly y tế; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và huy động các lực lượng tham gia triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tổ chức rà soát, phân loại người đang cách ly y tế tập trung để chia nhóm nguy cơ, trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp cách ly, quản lý, giám sát phù hợp. Kiện toàn lại các Tổ kiểm tra, giám sát khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn, nhà trọ và cách ly y tế tại gia đình trên địa bàn cho phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế tại gia đình đối với người đã tiếp xúc gần với người bệnh (F1) và người về từ vùng dịch theo Hướng dẫn số 385/HD-SYT ngày 09/11/2021 của Sở Y tế, đảm bảo đúng quy định và phát huy hiệu quả vai trò của Tổ COVID cộng đồng.

Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn, nhà trọ và cách ly y tế tại gia đình cho phù hợp tình hình mới; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý, giám sát cách ly y tế; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, các trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế trên địa bàn.

Tổ kiểm tra, giám sát tỉnh tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất tình hình hoạt động của các khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn, nhà trọ và cách ly y tế tại gia đình trên toàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, xử lý sai phạm phát hiện qua kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức cách ly y tế trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục