Việt Nam hôm nay - 22/9/2020

Việt Nam hôm nay ngày 22/9/2020 với nội dung: bệnh nhân tâm thần nuốt dao lam, sỏi, bật lửa; Hơn 150 nước tham gia phân phối Vaccine công bằng...