SEA Games 31: Hội nghị trực tuyến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ 1 – 2020

PVCập nhật 11:00 ngày 22/07/2020

VTV.vn - Trong 2 ngày 21/7 và 22/7, các phiên họp của Hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến.

Theo Điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), các quốc gia đăng cai SEA Games tổ chức các phiên họp Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á trước, trong thời gian chính thức Đại hội để thảo luận, thông qua các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games và một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của thể thao Đông Nam Á.

Với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games 31 năm 2021, việc tổ chức Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với các quốc gia thành viên SEAGF.

SEA Games 31: Hội nghị trực tuyến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ 1 – 2020 - Ảnh 1.

Đại diện các nước tham dự phiên họp trực tuyến

Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị lần này nhằm báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 năm 2021 của Việt Nam; thông qua số môn thể thao, nội dung thi đấu của SEA Games 31 và Điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Trên cơ sở thảo luận, thông qua số môn thể thao, nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị SEA Games 31 và Điệu lệ của SEAGF, để từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tổ chức thành công SEA Games 31.

Được biết, Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu (trong đó có khoảng hơn 30 đại biểu quốc tế chính thức và gần 70 đại biểu khác là người đại diện một số ban chức năng, đại biểu đại diện nước chủ nhà, thư ký, cán bộ giúp việc và quan sát viên). Thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam gồm 1 chủ tọa, 5 đại diện và tổ giúp việc.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1