thương hiệu gạo

Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến thương hiệu gạo Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến thương hiệu gạo Việt Nam

VTV.vn - Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng thương hiệu gạo Việt Nam trong chiến lược kinh doanh, nhiều doanh nghiệp khẳng định chưa quan tâm đến vấn đề này.