tiền ký quỹ

Khó kêu gọi lao động bỏ trốn hồi hương

Khó kêu gọi lao động bỏ trốn hồi hương

VTV.vn -Nhiều biện pháp đã được đưa ra để giảm thiểu số trường hợp vi phạm, từ vận động gia đình kêu gọi lao động trở về đến tịch thu tiền ký quỹ... nhưng hầu như không thành công.