Khu phố ngày càng ngập nặng vì hạ tầng chênh lệch

Khu phố ngày càng ngập nặng vì hạ tầng chênh lệch

Một ống nhựa được cắm xuống cạnh 1 miệng cống. Mục đích chính là để báo hiệu ở nơi đây có 1 lỗ cống. Nguyên nhân mà người dân phải làm vậy là do nước ngập thường lút cả cống.