Cần Thơ thí điểm tiếp nhận, trả kết quả trong 1 ngày

Cần Thơ thí điểm tiếp nhận, trả kết quả trong 1 ngày

VTV.vn - Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, thành phố Cần Thơ đang thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả trong 1 ngày.