Xây dựng chính sách quản lý rác thải nhựa trên biển

Xây dựng chính sách quản lý rác thải nhựa trên biển

VTV.vn - Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN về quản lý rác thải nhựa trên biển, Việt Nam cùng 27 quốc gia khác thảo luận về các chính sách giải quyết tận gốc vấn nạn xả rác thải ra biển