Một số trường mầm non tư thục: Bảo mẫu không cần bằng cấp!

Một số trường mầm non tư thục: Bảo mẫu không cần bằng cấp!

VTV.vn - Việc tuyển vị trí bảo mẫu không qua đào tạo không chỉ diễn ra ở các nhóm trẻ gia đình mà ở cả các trường mầm non tư thục lớn.