Toàn cảnh thế giới

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN: Cơ hội cho người trẻ?

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN: Cơ hội cho người trẻ?

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 đã cho thấy nhiều cơ hội cho người trẻ tại khu vực. Vấn đề đặt ra là thế hệ trẻ sẽ đón nhận cơ hội này như thế nào.