Truyền tải điện Quốc gia

Đảm bảo cung ứng điện cho Tuần lễ cấp cao APEC

Đảm bảo cung ứng điện cho Tuần lễ cấp cao APEC

VTV.vn - Hiện toàn hệ thống truyền tải điện đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cung ứng điện an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC.