Việt Nam xuất khẩu

Xuất khẩu thành công cà pháo mắm tôm sang Mỹ

Xuất khẩu thành công cà pháo mắm tôm sang Mỹ

VTV.vn - Một công ty của Việt Nam xuất khẩu thành công cà pháo mắm tôm sang Mỹ.