Báo Quân đội Nhân dân

Vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thành quả của báo chí năm 2017

Vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thành quả của báo chí năm 2017

VTV.vn - Ban Tuyên giáo Trung ương đã quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục và hiệu quả, hướng báo chí vào phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm.