gia hạn tình trạng khẩn cấp

Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp

Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp

VTV.vn - Lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn Ai Cập sẽ được kéo dài thêm 3 tháng nữa.