Hội nghị COP21

Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Là quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó.