Hải Dương triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng

Tuấn Bảo, icon
10:51 ngày 23/02/2021

VTV.vn - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng để đánh giá tình hình dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua đó, đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất, đánh giá các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, tỉnh phân thành các nhóm cần xét nghiệm như sau:

- Nhóm các địa phương có nguy cơ cao, gồm 4 huyện, thị xã, thành phố: Kim Thành, Cẩm Giàng, Chí Linh và thành phố Hải Dương.

- Nhóm các địa phương có nguy cơ, gồm 3 huyện, thị xã:Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang.

- Nhóm các địa phương nguy cơ thấp, gồm 5 huyện: Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện.

- Nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phân loại mẫu theo mục đích xét nghiệm chia thành 5 loại:

- Loại 1: Lấy mẫu phòng chống dịch bắt buộc theo qui định chung.

- Loại 2: Lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch.

- Loại 3: Lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch.

- Loại 4: Lấy mẫu để đánh giá tiêu chí an toàn COVID-19.

- Loại 5: Lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch xét nghiệm đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ; là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, phân bổ kịp thời hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phòng hộ lao động để xét nghiệm SARS-CoV-2 từ các nguồn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần thành lập Bộ phận chuyên trách xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày. Yêu cầu Trung tâm Y tế tuyến huyện trước 15h hàng ngày gửi kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phân tích, đánh giá, trình Sở Chỉ huy phê duyệt. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để điều phối thực hiện xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương: Dựa vào đánh giá dịch tễ của cơ quan chuyên môn, cần thiết xin ý kiến của nhóm chuyên gia Bộ Y tế tự đề xuất số lượng mẫu cần xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực; rà soát lập danh sách các đối tượng lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ quan Thường trực chống dịch của tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục