Yêu cầu thực hiện nghiêm trong kê đơn thuốc ngoại trú

TCTD, icon
09:00 ngày 23/05/2014

Bộ Y tế vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại các khoa khám bệnh của bệnh viện và các đơn vị y tế tư nhân.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đơn thư phản ánh của người bệnh về việc tại một số cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề khám chữa bệnh chưa thực hiện nghiêm Quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, thể hiện qua việc một số đơn thuốc có kê kèm theo thực phẩm chức năng không đúng quy định, đã làm tăng chi phí điều trị không cần thiết cho người bệnh.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc, thực hiện nghiêm việc kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế.

Cùng chuyên mục