vấn đề môi trường

Triển lãm nước nhiễm khuẩn tại Trung Quốc

Triển lãm nước nhiễm khuẩn tại Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một cuộc triển lãm lưu động trên ô tô, với "nhân vật" chính là những chai nước nhiễm khuẩn.