Sáng Phương Nam - 01/02/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 01/02/2016 với những nội dung chính: Hành khách vẫn còn nhiều cơ hội mua vé tàu tết vì lượng khách trả lại vé cao; Ông táo qua chuyện xưa tích cũ; Nghề làm Cà Ràng - Lò đất ở Miền Tây;...