Tin tức 11h30 VTV9 - 19/01/2020

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 19/01/2020 với nội dung: Ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 60; Khi nghị định 100 đi vào cuộc sống...