Tin tức 11h30 VTV9 - 23/01/2020

  • Tin tức 11h30 VTV9 ngày 23/01/2020 với nội dung: Chú ý an toàn khi về bằng xe cá nhân; Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ tối qua...