Sáng Phương Nam - 04/11/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 04/11 với nội dung đáng chú ý: Đồng Tháp: Trạm cấp nước truy thu tiền bất hợp lý; TP. Hồ Chí Minh họp khẩn phòng chống bệnh do virus zika...