Sáng Phương Nam - 05/02/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 05/02 với những nội dung đáng chú ý: TP. HCM: Bắn pháo hoa tại 4 điểm trong đêm giao thừa; Cách chức Tổng giám đốc mua toa tàu cũ; Bắt vụ ma túy lớn đầu năm...