Sáng Phương Nam - 05/11/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 05/11/2016 với những nội dung chính: Chủ động khác phục hậu quả thiên tai khu vực Nam Trung Bộ; TPHCM điều kiện thoát hiểm tại nhiều tiệm Karaoke chưa đảm bảo;...