Sáng Phương Nam - 05/8/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 05/8 với nội dung đáng chú ý: 18 điểm đen tai nạn giao thông tại TP. Hồ Chí Minh; Nét độc đáo của nghề trượt mong; Ngân hàng Trung ương Anh giảm lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm.