Sáng Phương Nam - 06/02/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 06/02/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Bộ Y tế ban hành hướng dẫn điều trị Virus Zika; Hàng ngàn hộ dân ở Kiên Giang thiếu nước sạch...