Sáng Phương Nam - 06/8/2016

  • Chương trình Sáng Phương Nam ngày 06/8/2016 với những nội dung chính sau: TP.HCM cấm lưu thông trên đoạn đường Trường Sa để khắc phục "hố tử thần"; Cuộc sống của hai gia đình bị trao nhầm con sau khi trở về với cha mẹ ruột tại Bình Phước...