Sáng Phương Nam - 08/02/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 08/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Không khí đón Giao thừa ở các địa phương trên cả nước và thế giới; Gặp gỡ nghệ sĩ hài Huỳnh Lập - gương mặt nổi bật trong năm 2015; Trải nghiệm sản phẩm công nghệ cao với Smart Home - ngôi nhà thông minh.