Sáng Phương Nam - 10/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 10/3/2015: Phòng ngừa và xử lý tóc bạc sớm theo Đông Y. Giới thiệu món ăn Tép sông xúc bánh tráng. Phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư quận 12, TP.HCM.