Sáng Phương Nam - 11/5/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 11/5/2015 với một số nội dung chính: làm móng ở tiệm - chuyện nhỏ mà lớn. Giới thiệu và hướng dẫn cách làm món ăn "Gỏi ngó sen tôm thịt". Phản ánh tình trạng rác đe dọa môi trường công viên Bờ kênh Tân Hòa - Lò Gốm.