Sáng Phương Nam - 14/5/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 14/5/2015 có những thông tin đáng chú ý sau: Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cấp thị thực cho khách du lịch. Người nông dân Tây Nguyên gặp khó khăn do nông sản rớt giá. Xe mô tô phân phối lớn - Nguồn nguy hiểm cao trong giao thông.