Sáng Phương Nam - 14/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 14/9/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Nam: Vỡ hạng mục dẫn nước tại thủy điện sông Bung 2; Một phụ nữ Việt Nam nhiễm virus Zika được phát hiện khi du lịch tại Nhật Bản...