Sáng Phương Nam - 15/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 15/3/2015: Phẫu thuật thẩm mỹ hạ thấp xương gò má. Trở lại điểm ma túy ở vùng ven.