Sáng Phương Nam - 15/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 15/9/2016 với những nội dung chính sau: Hôm nay xử phúc thẩm vụ án "Cướp bánh mỳ"; Công tác tìm kiếm cứu nạn sự cố thủy điện Sông Bung 2...