Sáng Phương Nam - 16/6/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 16/6 với những nội dung đáng chú ý: TP. HCM phát hiện một cơ sở trồng giá đỗ bằng hóa chất Trung Quốc; Đồng Tháp ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Quá tải và sai sót trong công tác kiểm kê thiệt hại hỗ trợ hạn mặn của người dân...