Sáng Phương Nam - 19/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 19/9 với nội dung đáng chú ý: TP Hồ Chí Minh giải pháp chống ngập trước mắt và lâu dài; Thêm rào cản mới khi xuất khẩu gạo sang Trung Quốc; Tình cảm của các nghệ sĩ dành cho ca sĩ Minh Thuận.