Sáng Phương Nam - 21/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 21/3/2015: Hội nghị lần thứ 22 BCH Đảng bộ TPHCM khóa IX. TPHCM ra quân cải tạo an toàn lưới điện.