Sáng Phương Nam - 21/5/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 21/5/2015 có một số nội dung chính sau: Giới thiệu phương pháp giảm cân bằng cách bấm huyệt và mát xa. Hướng dẫn cách làm món ăn "Gà nấu sầu riêng". Phản ánh những hiểm họa rải đinh trên nhiều tuyến đường tại quận Thủ Đức, TP.HCM.