Sáng Phương Nam - 21/6/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 21/6 với những nội dung đáng chú ý: Triệt phá đường dây vận chuyển 4000 viên ma túy; Kẽ hở trong kinh doanh và quản lý điểm bán bánh mỳ; Taxi phải in hóa đơn tính tiền cho khách; Khám phá mô hình rau sạch ở Bỉ.