Sáng Phương Nam - 22/9/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 22/9 với nội dung đáng chú ý: TP Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai đề án quản lý heo sạch; Lâm Đồng lũ quét gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu; Người dân đầu nguồn Đồng Tháp đón lũ.