Sáng Phương Nam - 27/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 27/10 với nội dung đáng chú ý: TP.Hồ Chí Minh thu giữ 3,5 tấn ngà voi trong 1 tháng; Giám sát lúa ở ĐBSCL bằng công nghệ viễn thám; Trung Quốc học sinh chặn đầu xe lửa để thi "Can đảm".