Sáng Phương Nam - 27/12/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 27/12/2015 có một số nội dung chính: Có thể lùi thời gian áp dụng cách đóng bảo hiểm mới; 16 ngày, 10 trận động đất khiến người dân Huế hoang mang; Australia: Cháy rừng thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà...