Sáng Phương Nam - 29/7/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 29/7 với nội dung đáng chú ý: Những điều cần lưu ý trong đợt xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2016; Làng mộc "tóc dài" tại Bến Tre; Coca-Cola Việt Nam lại bị xử phạt và buộc thu sản phẩm; Brazil bắt đối tượng tình nghi có liên hệ với khủng bố.