Thế giới cập nhật - 02/11/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: các tay súng IS phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt; FBI công bố tài liệu về cựu Tổng thống Clinton...