Thế giới cập nhật - 08/5/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 08/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Triều Tiên muốn bình thường hóa quan hệ với các nước; Tình hình bầu cử tổng thống tại Philippines; Kenya phá hơn 200 tòa nhà mất an toàn ở thủ đô Nairobi...