Thế giới cập nhật - 12/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 12/9 với nội dung đáng chú ý: Mỹ và châu Âu cảnh báo về khủng bố; Trung Quốc sắp hoàn thiện cầu cao nhất thế giới.