Thế giới cập nhật - 15/6/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 15/6/2016 có một số nội dung chính: Thị trường London cấm quảng cáo xúc phạm phụ nữ; Các hãng cá cược Anh đắt hàng trước cuộc trưng cầu dân ý; Mỹ cấp phép sử dụng cho máy hút đồ ăn để giảm cân...