Thế giới cập nhật - 16/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 16/9 với nội dung: Venezuela hòn đảo nghỉ mát bị xóa sổ vì khủng hoảng kinh tế; Google thử nghiệm máy bay giao bánh.